Koolilapsed

Tervis ja haridus on omavahel seotud – hea tervis toetab hariduse omandamist ja toob kaasa suurema koolirõõmu ning paremad õpitulemused. Koolilaste tervise hoidmisel on oma roll lapsevanematel, õpetajatel ja lastel endil.

Kooliõde teeb regulaarselt tervisekontrolle I, III, VII klassi õpilastele ning vaktsineerib koolilapsi vanemate nõusolekul vastavalt riiklikule vaktsineerimiskalendrile. Perearsti vastuvõtule on oodatud II, V ja IX klassi õpilased.

Kuidas kasvada tervelt ja targalt suureks? Usaldusväärset infot, juhendeid, soovitusi ja abi leiab allolevatelt linkidelt:

Kuidas olla tark lapsevanem? (Tervise Arengu Instituut)

Vaimne tervis (enesetunne.ee)

Laste seksuaalne areng vanuses 0-18 aastat

Seksuaaltervis, noorte nõustamiskeskused (amor.ee)

Noorsportlaste tervisekontroll