Koolilapsed

Tervis ja haridus on omavahel tihedalt seotud, hea tervis aitab kaasa hariduse omandamisele. Tervise nimel tehtud pingutused tähendavad kokkuvõttes väiksemat stressi, suuremat koolirõõmu ja paremaid õpitulemusi.  Koolilaste tervise hoidmisel on oma roll vanematel, õpetajatel ja lastel endil.

Kooliõde teeb regulaarselt tervisekontrolle I, III, VII klassi õpilastele ning vaktsineerib koolilapsi vanemate nõusolekul vastavalt riiklikule vaktsineerimiskalendrile.

Kuidas kasvada tervelt ja targalt suureks? Usaldusväärset infot, juhendeid, soovitusi ja abi leiab allolevatelt linkidelt:

Kuidas olla tark lapsevanem? (Tervise Arengu Instituut)

Vaimne tervis (enesetunne.ee)

Laste seksuaalne areng vanuses 0-18 aastat

Seksuaaltervis, noorte nõustamiskeskused (amor.ee)

Noorsportlaste tervisekontroll