Haiguste ennetus

Paljusid ägedaid ning kroonilisi haiguseid on võimalik ära hoida (e ennetada) või vähendada tekkinud haigusest põhjustatud kahju organismile. Selleks sobivad:

  1. Eluviisist tulenevate riskide – suitsetamine, alkoholitarvitamine, vähene liikumine, ebatervislik toitumine – vähendamine
  2. Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
  3. Sõeluuringute (e skriinimise) abil mõningate pahaloomuliste kasvajate varajane avastamine

Eestis on üleriigiliselt ravikindlustatud isikutele võimaldatud järgmised sõeluuringud:

  1. Rinnavähi sõeluuring 50–69-aastastele ravikindlustatud naistele iga kahe aasta järel.
  2. Emakakaelavähi sõeluuring 30–55-aastastele ravikindlustatud naistele iga viie aasta järel.
  3. Jämesoolevähi sõeluuring 60–69-aastastele ravikindlustatud meestele ja naistele iga kahe aasta järel.

    Nimeline kutse sõeluuringus osalemiseks saadetakse postiga inimese rahvastikuregistri aadressile. Rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringu kutse saadetakse elektroonselt ka tervise infosüsteemi patsiendiportaali.

2020. aastal kutsutakse

Rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970

Emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990

Jämesoolevähi sõeluuringule ravikindlustatud mehi ja naisi sünniaastatega 1952, 1954, 1956, 1958 ja 1960

Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Jämesoolevähi sõeluuring võimaldab avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis.

NB! Jämesoolevähi skriiningu sihtgruppi kuuluvaid patsiente hakkab meie pereõde uuringule kutsuma alates 25.veebruarist 2020.

Alkoholitarvitamist aitab vähendada veebipõhine programm “Selge”. Programm on tasuta ning seda saab kasutada omale sobival ajal ja kohas. Selle läbimine võtab aega 8 nädalat. Osalejate suhtes tagatakse täielik konfidentsiaalsus. Programmi mõju-uuring näitas, et 8-nädalase programmi järgselt tarvitasid sekkumisrühma liikmed võrreldes varasemaga nädalas 12 alkoholiühikut vähem ja said nädalasse juurde 1 alkoholivaba päeva.