Haiguste ennetus

Paljusid ägedaid ning kroonilisi haiguseid on võimalik ära hoida ehk ennetada mitmel viisil:

  1. Eluviisist tulenevate riskide – suitsetamine, alkoholitarvitamine, vähene liikumine, ebatervislik toitumine – vähendamisega
  2. Vaktsineerimisega nakkushaiguste vastu
  3. Pahaloomuliste kasvajate sõeluuringute läbiviimisega.

Eestis on üleriigiliselt kõigile ravikindlustatud isikutele võimaldatud järgmised sõeluuringud:

  1. Rinnavähi sõeluuring 50–69-aastastele ravikindlustatud naistele iga kahe aasta järel.
  2. Emakakaelavähi sõeluuring 30–55-aastastele ravikindlustatud naistele iga viie aasta järel.
  3. Jämesoolevähi sõeluuring 60–69-aastastele ravikindlustatud meestele ja naistele iga kahe aasta tagant.

    Nimeline kutse sõeluuringus osalemiseks saadetakse postiga inimese rahvastikuregistri aadressile. Rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringu kutse saadetakse elektroonselt ka tervise infosüsteemi patsiendiportaali.

2019. aastal kutsutakse

Rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1951, 1952, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969

Emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 ja 1989.

Jämesoolevähi sõeluuringule 1953, 1955, 1957 ja 1959. aastal sündinud ravikindlustatud mehed ja naised.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks.

Jämesoolevähi sõeluuring võimaldab avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis.

NB! Jämesoolevähi skriiningu sihtgruppi kuuluvaid patsiente hakkab meie pereõde uuringule kutsuma alates 25.veebruarist 2019.