Haiguste ennetus

Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena elatud aastaid ja vähendada haigestumist ning enneaegset suremust. Välditavate haiguste ärahoidmisele aitavad kaasa: 

  1. Eluviisist tulenevate riskide – suitsetamine, alkoholitarvitamine, vähene liikumine, ebatervislik toitumine – vähendamine
  2. Vaktsineerimine nakkushaiguste vastu
  3. Sõeluuringute (e skriinimise) abil mõningate pahaloomuliste kasvajate varajane avastamine.

Eestis on üleriigiliselt Eesti Haigekassa poolt korraldatud ja rahastatud järgmised sõeluuringud:

  1. Rinnavähi sõeluuring 50–69-aastastele naistele iga kahe aasta järel.
  2. Emakakaelavähi sõeluuring 30–65-aastastele naistele iga viie aasta järel.
  3. Jämesoolevähi sõeluuring 60–69-aastastele meestele ja naistele iga kahe aasta järel.

Rinna- ja emakakaelavähi sõeluuring on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Jämesoolevähi sõeluuring võimaldab avastada jämesoolevähki varasemas staadiumis või enne selle tekkimist, st vähieelses seisundis.

Rinnavähi ja emakakaelavähi sõeluuringu e-kutse saadab vähi sõeluuringute register sõeluuringu sihtrühma kuuluvatele naistele, kelle eesti.ee e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähi sõeluuringute registris infot e-posti edasisuunamise kohta ei ole, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile.

Jämesoolevähi sõeluuringu sihtgrupis olevatele isikutele saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile posti teel perearsti nimel paberkutse.

 

Kui rahvastikuregistri andmed on ebatäpsed, ei pruugi kutse adressaadini jõuda. Seepärast on oluline, et inimesed kontrolliks oma kontaktandmete õigsust, mida saab teha riigiportaalis. Saatekiri sõeluuringule on leitav ka patsiendiportaalist www.digilugu.ee.

Rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naisi sünniaastaga 1950, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974.

Rinnavähi sõeluuringule kutsutakse 50–70 ja 74-aastaseid naisi iga kahe aasta tagant.

Emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naisi sünniaastaga 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989, 1994.

Emakakaelavähi sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta tagant.

Jämesoolevähi sõeluuringule ravikindlustatud ja ravikindlustamata naisi ja mehi sünniaastaga 1956, 1958, 1960, 1962, 1964.

Jämesoolevähi sõeluuringus osalema kutsutakse 60–69-aastaseid mehi ja naisi iga kahe aasta tagant.

Jämesoolevähi sõeluuringu sihtgruppi kuuluvaid patsiente hakkab ka pereõde uuringule kutsuma alates 20.veebruarist 2024.

Alkoholitarvitamist aitab vähendada veebipõhine programm “Selge”. Programm on tasuta ning seda saab kasutada omale sobival ajal ja kohas. Selle läbimine võtab aega 8 nädalat. Osalejate suhtes tagatakse täielik konfidentsiaalsus. Programmi mõju-uuring näitas, et 8-nädalase programmi järgselt tarvitasid sekkumisrühma liikmed võrreldes varasemaga nädalas 12 alkoholiühikut vähem ja said nädalasse juurde 1 alkoholivaba päeva.

17.11.2020 Eesti Olümpiakomitee, Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon ja Eesti Perearstide Selts leppisid kokku võistlustasemel sportlaste ja noorsportlaste (kuni 18-aastane) arstliku kontrolli läbimise soovitused. Arstitõendeid võistlustel osalemiseks ei nõuta, küll aga on regulaarsed tervisekontrollid spordiarsti juures tungivalt soovitatavad.