Töökorraldus

Vastuvõtule pöördumine

 • Kui Teie terviseprobleem ei nõua kiiret meditsiinilist sekkumist, registeerib pereõde Teid esimesele sobivale ajale järjekorras.
 • Registreerimata praksisesse kohale tulnud patsiendil palume arvestada, et esmalt teenindatakse etteregistreeritud patsiente.
 • Kui Te jõuate kohale ajal, mil Teile planeeritud vastuvõtuaeg on läbi, siis tuleb Teil kokku leppida uus visiidiaeg.
 • Arsti ja õe vastuvõtuks planeeritud aeg ühe patsiendi kohta on üldiselt 20 minutit. Palume mõistvat suhtumist, kui mõnikord kulub patsiendi vastuvõtule rohkem aega.
 • Kui Te tulete vastuvõtule mitme pereliikmega, siis palun broneerige igaühe jaoks eraldi aeg.
 • Kui Teil on mitu erinevat terviseprobleemi, palun pidage eelnevalt pereõega telefonitsi nõu, võibolla on mõistlik broneerida pikem vastuvõtuaeg.

Koduvisiidid

 • Koduvisiitide registreerimine praksise lahtiolekuaegadel kuni kella 12-ni telefonil 741 6445
 • Koduvisiidi vajaduse otsustab arst. Kodus on võimalused haiguse diagnoosimiseks ja ravi alustamiseks alati piiratumad kui arstipraksises, sest ei saa teha uuringuid ja analüüse. Esmast nõustamist saab teha ka telefoni teel, seega pöörduge esmalt pereõe poole, kes Teid ära kuulab ja lepib kokku edasise tegevuse. Vajadusel helistab arst Teile asjaolude täpsustamiseks ja lepib kokku vastuvõtu või koduvisiidi.
 • Koduvisiidi tasu on 5 eurot. Koduvisiidi tasu ei võeta raseda ja alla 2-aastase lapse koduvisiidil.

Vereanalüüsid

 • Vereanalüüse võtame E, K ja R kell 8-13.00. Palun tulla söömata-joomata. NB! Igapäevased ravimid (nt vererõhuravimid) võib veega sisse võtta.
 • Analüüside vastuseid saab telefoni teel küsida pereõelt või konsulteerida tulemuste osas perearstiga telefonitunni ajal. E-kirja teel analüüside vastuseid me ei edasta. Vastused saadetakse ka tervise infosüsteemi www.digilugu.ee , sealt saab iga patsient oma terviseandmeid ise vaadata.

Retseptid

 • Kui Teil on krooniline haigus ja Te tarvitate regulaarselt ravimeid, siis kordusretsepte saab tellida: täites kodulehel kontaktide all oleva ankeedi “kordusretsepti tellimine; e-kirja teel info@kambjaperearst.ee;  helistades pereõe telefonile 7416 445
 • NB! Tellitud retsept on apteegis kättesaadav järgmisel päeval.

Saatekirjad

 • Patsient võib pöörduda ilma saatekirjata järgmiste eriarstide vastuvõtule: günekoloog, hambaarst, naha-suguhaiguste arst, silmaarst, tuberkuloosiarst, psühhiaater, trauma korral traumatoloogile (traumapunkt).
 • Teistel juhtudel otsustab eriarsti konsultatsiooni vajaduse perearst või eriarst.
 • Saatekiri vormistatakse elektrooniliselt. Eriarsti vastuvõtule saab patsient registreeruda pärast elektroonilise saatekirja edastamist tervise infosüsteemi. Saatekirju ei väljastata patsiendi nõudmisel või tagantjärele.

E-konsultatsioon

 • E-konsultatsiooni abil saab perearst nõu pidada eriarstiga. Eriarst vaatab patsiendi tervisekirjelduse koos lisatud uuringute andmetega läbi ja vastab 4 tööpäeva jooksul. Eriarst kas annab perearstile soovitused edasise jälgimise / ravi osas või vajadusel kutsub patsiendi oma vastuvõtule. Vastuvõtule kutsumiseks helistab eriarsti esindaja patsiendile ning lepib kokku sobiva vastuvõtu aja.
 • Perearst teavitab alati patsienti, kui ta küsib eriarstilt e-konsultatsiooni ja palub sellega seoses patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.

Haigusleht, hooldusleht

 • Töövõimetuslehe (haigusleht, hooldusleht) avamiseks tuleb perearstikeskusega ühendust võtta samal päeval, kui Te ei saanud haigestumise tõttu tööle minna. Tagantjärele töövõimetuslehte ei vormistata, välja arvatud juhul kui Teil on olemas haigestumist tõendav dokument – kiirabikaart, haigla või EMO väljavõte vm ravidokument.
 • Kui hiljem selgub, et Te töövõimetus- või hoolduslehte ei vaja, teavitage sellest pereõde, et ta saaks töövõimetuslehe tühistada.
Perearstipraksis Kambjas, Aia 2