Krooniliste haigustega patsiendid

Paljude inimeste igapäevast elu ja toimetulekut piiravad erinevad kroonilised haigused. Kui asjakohaseid eluviisi- ja ravisoovitusi järgida, on võimalik aga kroonilise haiguse negatiivset mõju oluliselt vähendada ja haiguse süvenemist või tüsistuste teket ära hoida või edasi lükata.

Kroonilised haigused, mille korral ootab pereõde patsiente enda vastuvõtule vähemalt 1 kord aastas, on järgmised – II tüüpi diabeet, hüpertooniatõbi, läbipõetud südameinfarkt, kilpnäärme alatalitlus.
Kui inimesel on tekkinud uusi tervisekaebusi, analüüside tulemused ei ole korras või on vaja teha muudatusi ravis, suunab pereõde kroonilise haigusega patsiendi edasi perearsti vastuvõtule. 

Ka teiste krooniliste haigustega patsientidel, nt astma, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK), krooniline neeruhaigus, läbipõetud insult, kroonilised liigeshaigused jm, on soovitav vähemalt kord aastas perearsti / pereõe vastuvõtul käia.

VÄHENENUD TÖÖVÕIME JA PUUDEGA PATSIENDID

Kui inimene tuleb perearsti vastuvõtule puude või töövõime esmase või korduva hindamise taotlemiseks, palume kaasa võtta inimese enda või lähedase poolt tehtud kirjalikud märkmed inimesel esinevate kaebuste ja haiguste kohta. See lihtsustab oluliselt perearstil ülevaate saamist patsiendi terviseseisundist ning tagab, et puude või töövõime hindamisel saavad arvesse võetud kõik tervisest tulenevad piirangud.

Puude tuvastamise aluseks on raviarstide poolt uuringute ja diagnoosidega kinnitatud keha funktsioonide kõrvalekalded, mille tõttu inimese hakkamasaamine on tavaolukorras raskendatud, piiratud või takistatud (nn dokumendipõhine hindamine).
Puude tuvastamise alused on erinevad laps->tööealine, tööealine->vanaduspensioniealine.
Puude tuvastamise ekspertiisil hinnatakse inimese toimetulekut tervikuna, st arvesse võetakse kõik piiranguid põhjustavad kõrvalekalded, mis võivad üksteist võimendada.

Laste, tööealiste ja vanaduspensioniealiste isikute puude tuvastamise korra kohta leiate täpse info Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Tööealiste inimeste töövõime hindamisega tegeleb Töötukassa. Täpse info töövõime hindamise kohta leiate Töötukassa kodulehelt.

Kui inimene soovib puude tuvastamisega samaaegselt hinnata ka töövõimet, siis on võimalik esitada selleks ühistaotlus kas Sotsiaalkindlustusametile või Töötukassale.