Perearstikeskus Kambjas võtab tööle praksise assistendi

Ootused kandidaadile

 • Vähemalt keskharidus- ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
 • Eesti keele oskus kõrgtasemel kõnes ja kirjas, vene keele oskus suhtlustasandi kõnes;  
 • Hea suhtlemisoskus, empaatiavõime, initsiatiivikus, meeskonnatöö väärtustamine;
 • Väga hea arvuti kasutamise oskus, sh teksti- ja tabeltöötlusprogrammide, interneti, e-posti / e-kalendri, andmekogude, registrite, IT-platvormide, dokumendihaldussüsteemide kasutamise oskus;
 • Kasuks tulevad üldised teadmised Eesti tervishoiusüsteemi korraldusest;
 • Valmisolek tööga seotud koolitustel osalemiseks.

Assistendi tööülesanded

 • Praksise töökorraldusliku dokumentatsiooni haldamine, uuendamine (nt puhkusegraafikud, töökeskkonna- ja tööohutuse dokumentatsioon);   
 • IT-lahenduste ja sidevahendite haldusega seotud tegevused (nt üleriigilise digiregistratuuri liidese haldamine, perearsti digiplatvormide haldamine, sidevahenditega seotud küsimuste lahendamine jms); 
 • Praksise kodulehe sisu uuendamine, e-posti- ja e-kalendri haldamine;
 • Meditsiini-, mittemeditsiinivahendite ja kontoritarvete tellimine; 
 • Meditsiinitehnika korrashoiuga seotud ülesanded (aparaatide remondi, taatlemise korraldus jms);
 • Praksise ürituste ja külaliste vastuvõtmisega seotud korraldus (toitlustuse, meenete organiseerimine);
 • Tõendite, teatiste, küsimustike ettevalmistamine, vormistamine, edastamine (abivahendid, töövõimetuslehed, tööõnnetuse teatised, rahuloluküsitlused, teadusuuringute küsitlused jms);
 • Vajadusel suhtlus patsientidega (vastuvõtu- ja uuringuaegade broneerimine, retseptisoovide vastuvõtmine, teadete edastamine patsientidele);
 • Nimistu patsientide kontaktandmete haldamine, patsientidele sms-teavituste saatmine (uuringutele kutsumine vm üldarstiabi osutamisega seotud teavitus).
 • Vajadusel raviarvete kontroll;  

Töökoht on Kambjas, Aia tn 2 perearstipraksises. Tegemist on osalise tööajaga (0,4 koormust e 2 tööpäeva nädalas).  Töötasu 600 eurot.

Tööülesannete loetelu ja kirjeldus võib tunduda mahukas, kuid töö pole raske. Juhendame ja aitame piisavalt, et tööletulijal sisseelamine ladusalt läheks. Vajame praksisesse abilist, et perearst ja pereõed saaks rohkem aega patsientidele pühendada.

Kui Sul on seoses kandideerimisega küsimusi, mõtteid või ettepanekuid, võta palun ühendust: Iisi Kriipsalu, tel. 7416445, info@kambjaperearst.ee    

Tähtaeg 28.01.2024

Kambja perearst | OÜ Perearst Iisi Kriipsalu | Veebileht: Roosa Vaarikas